Pronounced: LARZ fun KITES                               Photo by Lars von Keitz